Jeg er unik

Om Jeg er unik

Plan International jobber for en rettferdig verden og er en humanitær organisasjon, som fremmer barns rettigheter og likestilling for jenter ved å arbeide sammen med dem for å sikre at de kan nå deres fulle potensiale med verdighet, like muligheter og sikkerhet.