VIMN Nordic AB RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN FOR BARN OG FORELDRE
 
SIST OPPDATERT: 04-12-2019
 
Velkommen! Informasjonen på denne siden inneholder våre «retningslinjer for personvern», som forteller deg om hvordan vi innhenter, bruker og deler informasjon du deler med oss når du besøker og bruker nettsteder, apper og andre Internettjenester som tilbys av VIMN Nordic AB (vi kaller alle disse sammen for «Nick-nettstedene»).  Det er viktig at du leser gjennom disse retningslinjene for personvern, og sørg for at en forelder eller verge også leser dem og diskuterer dem med deg! 
 
 VIMN Nordic AB avgjør hvordan informasjonen («eller dataene») som innhentes om deg brukes, så vi kalles «datakontrollør».  
 
Når du har lest retningslinjene for personvern, håper vi at du vil forstå:

 • hvilken informasjon vi innhenter fra deg når du besøker og bruker Nick-nettsteder,
 • hvordan vi bruker denne informasjonen,
 • når denne informasjonen kan deles med tredjeparter,
 • hvordan du eller din forelder eller verge kan kontrollere hvordan informasjonen din brukes, og
 • hvordan vi oppbevarer og beskytter informasjonen din.
 
Ditt personvern er svært viktig for oss. Yngre besøkende skal alltid sjekke med sine foreldre eller verger før de oppgir informasjon på nettsteder eller i mobilapplikasjonen og vi oppmuntrer dem, sammen med deg og resten av familien eller husholdningen til å diskutere hvordan informasjonen din skal deles når du er på nettet.
 
Vi kan endre disse retningslinjene nå og da, så når vi gjør det vil vi legge ut den nyeste versjonen på Nick-nettstedene. Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din på en måte som ikke samsvarer med det vi sier i disse retningslinjene for personvern, vil vi kontakte deg (og dine foreldre/verger etter behov) for å få ditt samtykke.
 
Oppsummering
Vi vil at du leser alle retningslinjene for personvern som inneholder alle detaljer, men dette sammendraget kan gi deg svar på viktige spørsmål du kanskje har om det på Nick-nettstedene.
 
HVILKEN INFORMASJON INNHENTER DERE?Generelt sett så innhenter vi to typer informasjon:
 
 1. Informasjon som du aktivt gir til oss. Når du for eksempel melder deg på en konkurranse eller kampanje eller sender oss tegninger, bilder eller annet materiale, gir du oss kanskje informasjon slik at vi vet hvem du er og hvordan vi kan kontakte deg.
 
 1. Informasjon vi innhenter automatisk om datamaskinen din eller andre enheter koblet til Internett.  Dette kan være IP-adressen din, en informasjonskapsel-ID eller en enhets-ID – alle sett med tall eller bokstaver som forteller oss at din datamaskin eller enhet besøker Nick-nettstedene).
 
For flere detaljer om informasjonen vi innhenter, se avsnittet «Informasjonen vi innhenter og hvordan vi bruker den» nedenfor.
HVORDAN BRUKER DERE INFORMASJONEN MIN?Vi kan bruke informasjonen din til å:
 • svare på anmodninger du sender oss,
 • la deg bruke enkelte funksjoner og tjenester,
 • tilpasse innstillingene dine og annonseringen du ser på Nick-nettstedene,
 • sende spesialtilbud og kampanjer til deg når du (eller dine foreldre eller verger) har gitt oss tillatelse til dette,
 • måle måten du (og andre) bruker Nick-nettstedene (for eksempel til å se hvilke deler av Nick-nettstedene som er mest populære) slik at vi kan administrere og forbedre tjenestene våre.
 
Vi gjør ikke alltid alt dette, med vi kan bruke informasjonen din på disse måtene når loven tillater det.
 
For flere detaljer om informasjonen din, se avsnittet «Informasjonen vi innhenter og hvordan vi bruker den» nedenfor.
HVORDAN OPPBEVARER DERE INFORMASJONEN MIN?Vi gjør vårt beste for å beskytte informasjonen din mot tap og ikke-autorisert tilgang, og holder sikkerhetstiltakene våre oppdaterte etter hvert som cybertruslene endrer seg.  Om du tror at en ikke-autorisert tredjepart har fått tilgang til informasjonen din, ta kontakt med oss omgående.  For mer informasjon om hvordan du kontakter oss, se avsnittet  «Kontakt oss» nedenfor.
 
For flere detaljer om hvordan vi oppbevarer informasjonen din, se avsnittet «Slik lagrer vi informasjonen vi innhenter» nedenfor.
HVILKEN INFORMASJON DELER DERE MED ANDRE («TREDJEPARTER») OG FOR HVILKE FORMÅL?Vi deler informasjonen din med enkelte andre («tredjeparter») i forskjellige situasjoner, men kun som tillatt av loven. Denne informasjonen kan inkludere informasjon du aktivt har gitt oss, informasjon vi har innhentet automatisk fra deg eller enheten din og informasjon som ikke identifiserer deg direkte, for eksempel om du er gutt eller jente eller hvordan du ser på programmene våre.
 
Som hensiktsmessig under forholdene og som tillatt i samsvar med loven kan vi dele den informasjon med:
 
 • myndigheter med ansvar for lov og orden eller andre som nødvendig for å forsvare våre rettigheter og rettighetene til andre,
 • bedrifter og personer vi ansetter for å hjelpe oss med å drifte Nick-nettstedene,
 • med annonsører og andre tredjeparter slik at vi kan tilby tilleggsinnhold, produkter eller tjenester,
 • med våre forretningspartnere som sponser en kampanje eller en konkurranse eller som tilbyr en tjeneste eller funksjon på Nick-nettstedene, og
 • ved en virksomhetstransaksjon.
 
Ellers vil vi ikke dele informasjonen din, med mindre det er med samtykke fra deg eller en forelder eller verge.
 
For flere detaljer om hvordan vi deler informasjonen din med andre, se avsnittet «Informasjon vi deler med tredjeparter» nedenfor.
INNHENTER ANDRE INFORMASJON PÅ NICK-NETTSTEDENE?I noen tilfeller gjør de det.  For eksempel så kan enkelte tredjeparter (med vår tillatelse) innhente og dele enhetsidentifikatorer som IP-adresse eller informasjon om informasjonskapsler for å bidra til driften av Nick-nettstedene. For eksempel når vi tilbyr innhold til deg eller tillater at funksjoner kjøres på Nick-nettstedene, eller viser annonser eller bruker analyser og andre verktøy for å forbedre kvaliteten og ytelsen til Nick-nettstedene, må vi tillate at våre forretningspartnere innhenter denne informasjonen.
 
For mer informasjon om tredjeparter og informasjonen de innhenter, se avsnittet «Informasjon andre kan innhente» nedenfor.
 
 
HVILKE RETTIGHETER HAR JEG?Ifølge loven kan du ha rett til å:
 • klage på eller be oss om å endre måten vi bruker informasjonen din på,
 • be om å se informasjonen vi oppbevarer om deg,
 • korrigere feil i informasjonen,
 • be oss om å slette informasjonen vi oppbevarer om deg, og
 • be om en kopi av informasjonen vi oppbevarer om deg for å ta den med til et annet nettsted, en applikasjon eller en interaktiv tjeneste. 
 
Hvis vi har fått ditt eller din forelders eller verges samtykke til å innhente informasjonen din, kan du eller dine foreldre eller verge trekke tilbake dette samtykket for fremtidig innhenting av informasjonen din når som helst. 
 
For mer informasjon om dine rettigheter og valg hva angår informasjonen din, se avsnittet «Dine rettigheter» nedenfor.
HVEM ER DERE OG HVORDAN KAN JEG KONTAKTE DERE?Nick-nettstedene gjøres tilgjengelige av VIMN Nordic AB, som er «datakontrolløren» ansvarlig for måten all personlig informasjon brukes under disse retningslinjene for personvern. Hvis du har spørsmål om bruk av informasjonen din når du besøker eller bruker Nick-nettstedene, ta kontakt med oss på:
 
VIMN Nordic AB
Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sweden
DataPrivacyRights@viacom.com
 
For mer informasjon om hvem vi er, se avsnittet «Kontakt oss» nedenfor.
 
 

I.Informasjon vi innhenter og hvordan vi bruker den

I dette avsnittet forklarer vi hva slags personlig informasjon vi innhenter om deg og hvordan vi innhenter den når du besøker Nick-nettstedene. Noe av informasjonen oppgir du til oss, og andre typer informasjon innhenter vi automatisk. Du må kun dele informasjon med oss som er rimelig nødvendig for å delta i den gitte aktiviteten, så når informasjon er påkrevd for å delta i en aktivitet, gir vi beskjed om det. 
 
 

Informasjon du oppgir til oss.

 
Du må kanskje oppgi informasjon til oss for å for eksempel registrere deg for et nettsted eller delta i en kampanje eller konkurranse. Den påkrevde informasjonen varierer fra nettsted til nettsted, men kan inkludere: (a) for- og etternavn, (b) fødselsdato, (c) kjønn, (d) land, (e) stat, (f) postnummer, (g) brukernavn og passord, (h) mobiltelefonnummer, (h) e-postadresse eller (i) annen profilinformasjon, slik som avatarpreferanser, kommunikasjonspreferanser og interesser. 
 
 

Informasjon vi innhenter automatisk om datamaskinen eller enheten din

 
Når du kommer til et av nettstedene våre, kan vi automatisk innhente informasjon om din bruk av nettstedet, herunder informasjon om nettstedene du besøkte før og etter du besøkte nettstedet, nettsidene og annonsene du så på og lenker du klikket på eller i nettstedene, informasjon innhentet ved hjelp av unike identifikatorer som informasjonskapsler (se nedenfor), informasjon om din internettleverandør og andre standardinformasjon for serverloggen. Vi innhenter også automatisk informasjon om datamaskinen eller den mobile enheten din, slik som operativsystem (f.eks. Windows, Mac, iOS eller Android), din IP-adresse (et nummer tilordnet av Internett-leverandøren din som kan identifisere enheten din), typen nettleser (f.eks. Internet Explorer, Safari, Chrome og Firefox), unike enhetsidentifikatorer (eller UDID, en permanent identifikator for enkelte mobile enheter) eller annonseringsidentifikatorer (en identifikator som kan tilbakestilles som er tilordnet din mobile enhet av operativssytemleverandøren din, slik som Apple eller Google) og krasjdata), («datamaskininformasjon»).

Informasjonskapsler og sporingsteknologi

 
Vi og våre leverandører av annonserings- og analysetjenester bruker informasjonskapsler, som er små tekstfiler som bidrar til å lagre brukerpreferanser og aktivitet, og lignende teknologi som web beacons, piksler og annonsetagger for å gjenkjenne deg når du besøker Nick-nettstedene («sporingsteknologi») og til å innhente informasjon som antall besøk, hvilke funksjoner eller sider som er populære og måling av en reklamekampanjes effektivitet, samt annen informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Dette gjør det mulig for oss å sørge for at tjenestene våre fungerer som de skal, å forbedre tjenestene samt tilby og måle annonseringer. For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du deaktiverer dem, gå til våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 
 
Hvordan vi bruker informasjonen din
 
Vi vil kun innhente, lagre eller på andre måter behandle din personlige informasjon i følgende situasjoner:
 • Når vi har ditt samtykke eller samtykket til en forelder eller verge (slik som å la deg opprette en konto på et av nettstedene våre for å gi deg annonserings- eller markedsføringsmaterialer). Du eller din forelder eller verge kan trekke tilbake samtykket når som helst, men husk at dersom samtykket trekkes tilbake så vil det ikke berøre legitimiteten for behandling av informasjonen din før samtykket ble trukket tilbake.
 
 • Vi må bruke din personlige informasjon til å utøve vårt ansvar i samsvar med vår kontrakt med deg (f.eks. tilby produkter eller tjenester som du har anmodet, eller la deg delta i en kampanje eller en konkurranse, eller informere deg om du har vunnet).
 
 
 • Vi har en legitim interesse i å behandle din personlige informasjon. For eksempel så kan vi behandle din personlige informasjon for å finne ut hva som er mest populært på Nick-nettstedene, slik at vi kan lage flere slike ting, for å kommunisere med deg angående våre tjenester og for å forebygge svindel eller ulovlig atferd.
 
 • Vi er pålagt av loven å behandle informasjonen.
 
Hvis du har spørsmål om vår behandling eller om du vil trekke tilbake samtykket du har gitt oss, kontakt oss her.
 
 

II.Slik oppbevarer vi informasjonen vi innhenter

Vi har innført rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at informasjonen som innhentes er sikker, herunder begrense antall personer som har fysisk tilgang til databaseserverne våre og bruk av elektroniske sikkerhetssystemer og passordbeskyttelse som beskytter mot ikke-autorisert tilgang. Vi begrenser tilgang til besøkende til ansatte og entreprenører som er autorisert for riktig håndtering av informasjonen. Vi har også innført rimelige trinn for å sørge for at våre tredjepartsagenter beskytter sikkerheten til dine personlige data.
Informasjon innhentet på Nick-nettstedene vil ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene beskrevet i disse retningslinjene for personvern, eller på andre vis oppfylle juridiske krav.

III.Informasjon vi deler med tredjeparter

Noen ganger må tredjeparter utføre tjenester for oss. Hvis du for eksempel vinner en konkurranse, må vi kanskje dele informasjonen din med en tredjepart for å arrangere levering av premien din, eller så trenger vi kanskje råd fra en revisor eller juridisk rådgiver. Vi sørger for at disse tredjepartene beskytter informasjonen din, oppbevarer den kun så lenge det er nødvendig og at de overholder alle gjeldende lover og regler.
I tillegg til det ovenfor kan vi kanskje dele informasjonen din med tredjeparter under følgende omstendigheter:
 • vi har grunn til å tro at deling av denne informasjonen er nødvendig for å oppfylle juridiske krav,
 • hvis deling av informasjonen er nødvendig for å utføre ansvaret vårt under en kontrakt med deg,
 • ved salg eller transaksjoner som involverer hele eller deler av virksomheten, eller som det er påkrevd eller tillatt av loven eller påkrevd for en lovpålagt revisjon vi kan måtte gjennomgå nå og da, og
 • med ditt (eller din foreldres/verges) samtykke. 
Til slutt så deler vi informasjon som er generisk og ikke identifiserer deg, slik som om du er gutt eller jente og hvordan du ser på programmene våre. Vi kan bruke denne informasjonen (helt eller delvis) til å identifiser trender, og kan dele dette med tredjeparter som annonsører og forretningspartnere for å gi dem en bedre forståelse av virksomheten vår.


IV.Typen informasjon andre kan innhente

I samsvar med gjeldende lover og med ditt samtykke eller din foreldres eller verges samtykke, hvor påkrevd, kan tredjeparter innhente, bruke eller dele informasjon fra informasjonskapsler, IP-adresser eller andre identifikatorer fra enheter og/eller nettleserne til bruker som besøker Nick-nettsteder med formål om å støtte driften til Nick-nettstedene, som for eksempel kan inkludere:
 
 • tilby innhold eller tillate at funksjoner kjører på nettstedene,
 
 • levere annonser og
 
 • bruke analyseverktøy og andre verktøy for å forbedre kvaliteten og ytelsen til Nick-nettstedene. 
 
Våre assosierte selskaper kan også innhente eller opprettholde informasjon via Nick-nettstedene i den grad de tilbyr støtte for Nick-nettstedene eller noen av tjenestene vi tilbyr deg.
Nick-nettstedene bruker også en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som annonseringsnettverk, datautvekslinger, tjenesteleverandører av trafikkmåling og markedsføringsanalyser. Selv om disse tredjepartene eller annonsørene ikke har tilgang til sporingsteknologien vi bruker, kan de selv angi og få tilgang til sin egen sporingsteknologi på enheten din om du velger å ha sporingsteknologi aktivert i nettleseren din. Bruk av slik teknologi av disse tredjepartene er innenfor deres kontroll, og ikke Nick-nettstedenes. Selv om vi har en relasjon til tredjeparten, kontrollerer vi ikke de nettstedene eller deres retningslinjer og praksis når det gjelder din informasjon, og disse nettsedene kan bruke informasjonen de innhenter fra deg i samsvar med egne retningslinjer for personvern. For mer informasjon om hvordan du deaktiverer sporingsteknologier, gå til våre retningslinjer for informasjonskapsler for barn.


V.Dine rettigheter

Du har rettigheter relatert til dine personlige data. I samsvar med gjeldende lovgivning, inkluderer disse retten til å:
 
 • be om tilgang til din personlige informasjon,
 • be om korrigering av din personlige informasjon,
 • be om sletting av din personlige informasjon,
 • klage på behandlingen av din personlige informasjon,
 • be om begrensninger i behandlingen av din personlige informasjon, og
 • be om en kopi av personlige data for bruk andre steder.
Ønsker du å utøve noen av disse rettighetene, kontakt oss. Vi må kanskje be om begrenset informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din slik at du kan utøve dine rettigheter.
 
Generelt sett koster det ingenting å utøve dine rettigheter. Men dersom forespørselen din er ugrunnet, gjentakende eller overskytende, kan vi i samsvar med loven be om et rimelig gebyr eller nekte å overholde forespørselen din.
 
Om du mener at vår behandling av din personlige informasjon er et brudd på gjeldende lovgivning, kontakt oss her. Hvis vi ikke kan svare på bekymringen din, har du rett til å sende inn en klage hos dataverntilsynet der du bor, jobber eller der problemet fant sted. For kontaktinformasjon for ditt lokale dataverntilsyn, se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
 

VI.Internasjonal overføring av personlig informasjon

Vi og våre tjenesteleverandører overfører dine personlige data til, eller lagrer den for å få tilgang til den i, andre land hvor lovene kanskje ikke gir beskyttelse av din personlige informasjon i samme grad som beskyttelsen som gis av lovene i EU. Når vi gjør dette, innfører vi tiltak for å sørge for at dine personlige data mottar et rimelig nivå av beskyttelse via kontraktskrav som pålegges mottakeren av informasjonen (du kan få en kopi av disse paragrafene ved å kontakte oss nedenfor)

VII.Kontakt oss

Hvis du har andre spørsmål om vår praksis for håndtering av informasjon, herunder vår praksis når det gjelder barns personlige data, eller ønsker mer informasjon om Nick-nettstedene, kontakt VIMN Nordic AB (som er datakontrollørene for informasjonen du oppgir på Nick-nettstedene):
VIMN Nordic AB
Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sweden
DataPrivacyRights@viacom.com