Etterdønningene
Sesong 1 E 7 • 07.04.2021
Stemningen blir anspent når Korra begynner å mistenke at en alliert jobber for Likemennene.