Virkelighetens forbannelse
Sesong 1 E 14 • 27.04.2015
Su Hi kaster en forbannelse over stykket og herr Stark når hun tar oppmerksomheten fra ham. Corki spiller kostbare overfor Jared. Caleb og Jodi prøver å holde på en hemmelighet.