Flukten / Gjenglemt og gjenfunnet
Sesong 10 E 9 • 06.01.2021
SvampeBob blir tilfeldigvis sjåfør for fluktbilen når en forbryter flykter fra fengselet. // Svampebob kommer over et underlig bortglemt samfunn i kjelleren under Den Krispe Krabbe.