Vil du høre en hemmelighet?
Sesong 3 E 2 • 05.07.2021
Klassen får en en ny elev som ikke kan holde på en hemmelighet, og bandet står i fare for å bli oppløst.