Situasjonen
Sesong 1 E 7 • 14.04.2015
Guttene og jentene må dele soveavdeling når guttenes avdeling blir erklært helsefarlig. Jared ødelegger Sun His forsøk på å få tak i telefonen sin som er på guttenes side. Jared jakter på en maskert jente.