Eksemsport / Rekord-ekorn
Sesong 9 E 1 • 21.07.2012
Ekstremsport-teamet "Drastikerne" vil se hva slags ekstreme sporter Patrik og SvampeBob driver med for se om de duger. // Sandy prøver å slå alle rekordene i Guinness O'Ripleys rekordbok med hjelp av SvampeBob.