Lønnsomme forretninger
10.10.2020
Dewey underviser elevene om økonomi, og Zac ser straks en forretningsidé i Lawrences oppfinnelser. Samtidig sliter Dewey med å pugge til lærereksamen, men Tomika og Summer tror de skal klare å lære han det som skal til for å klare prøven.