Jeg er ... Sønderknust
Sesong 2017 E 9 • 07.04.2021
Sigourney ber Frankie om å holde seg borte fra Cole. James legger planer om å ødelegge Frankie. PEGS1 gjør en oppdagelse.