Kjærlighet og gjensitting
Sesong 1 E 18 • 29.04.2015
Elevene setter seg selv i knipe bare to dager før stykket har premiere. Valerie lanserer en ny versjon av stykket. Stark har kommet seg til Broadway.