Ikke se / Sjanse-seanse
Sesong 9 E 9 • 15.10.2013
SvampeBob og Patrik ser skrekkfilm, og blir skrekkelig redde for den skumle "Fiskeren". Bleke finner på at han ville spille dem et puss. // En kunde bestiller en sandwich Herr Krabbe ikke har på menyen. SvampeBob holder en seanse for å skaffe oppskriften.