Trident-trøbbel / Plankton pensjonerer seg
Sesong 10 E 7 • 23.12.2020
Neptun og Svampebob bytter trefork og stekespade ved et uhell, og Svampebob og prøver å bruke treforkens krefter til gode gjerninger. // Plankton later som han pensjonerer seg, men det viser seg å være enda en av hans onde planer.