Måneferien / Herr Krabbes ferie
Sesong 8 E 19 • 10.11.2011
Sandy skal på ferie til månen i sin selvbygde rakett og det slumper seg sånn at SvampeBob også havner i raketten. // Herr Krabbe drar på bilferie med sin datter Perle og SvampeBob blir med. Målet skal være en overraskelse.