Wok Star
Sesong 1 E 16 • 17.01.2011
Jade skrive sitt eget skuespill kalt "Well Wishes", men hun får ikke fremføre det på skolen. Tori hjelper Jade med å sette det opp selv med hjelp av Mrs Lee, eieren av Toris yndlingsrestaurant Wok Star.